Kiwi testuje konfluencję oporów

Po trwających od lipca 2014 r. do końca sierpnia 2015 roku, dynamicznych spadków, których zasięg przekraczał 2700 pipsów, kurs pary walutowej NZDUSD przez kolejne dwa lata poruszał się spokojnie na północ. Spoglądając na poniższy screen przedstawiający sytuację na interwale tygodniowym zauważymy, że wzrosty te mieściły się w obrębie kanału, z którego dokładnie 19 października br. rynek wybił dołem. 
Późniejsze spadki nie trwały jednak zbyt długo, gdyż kurs dotarł zaledwie w okolice lokalnego poziomu wsparcia 0.8650, gdzie pojawiła się reakcja popytowa. Późniejsza korekta wzrostowa trwała dokładnie dwa tygodnie.


Spoglądając na interwał 1-godzinowy (H1) zauważymy, że na skutek trwających od niespełna dwóch tygodni spadków rynek pokonał wspomniane wsparcie a dzięki trwającej od ubiegłego piątku korekcie wzrostowej obserwujemy już drugi re-test tej strefy od dołu (jako oporu). Warto również zwrócić uwagę, że tym razem poziom ten zbiega się również z linią lokalnej tendencji spadkowej a w jego okolicy pojawiła się już pierwsza reakcja podażowa. 

Jeżeli obecnie testowana konfluencja oporów zostanie odrzucona, spodziewać moglibyśmy się ponownych spadków. Biorąc pod uwagę, że jest to istotny opór z punktu widzenia interwału tygodniowego, tendencja ta mogłaby być kontynuowana nawet w nieco szerszym horyzoncie czasowym.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Follow by Email

Copyright © 2014 Arkadiusz Jóźwiak , Blogger